Bize Ulaşın

Randevu Almak için Tıklayın

Bitkilerde kanser olur mu?

Bitkilerde de kanserli yumrular görülebilir. Bunlara ur, tümör, gal veya uyuz adı verilir.

Yaygın bir toprak bakterisi olan Agrobacterium tumafaciens, iki çenekli bitkilerdeki yaralardan içeri girer. Kök ve gövde ekseni arasındaki geçiş bölgesinde “KÖKBOYNU TÜMÖR”LERİ ya da “KÖKBOYNU GAL”LERİ’ni oluşturur Bu gibi oluşumlar bitki hücresinin büyümesi ile meydana gelir.

Tümörlü hücrelerde bakterilerin beslendiği yüksek yoğunluktaki aminoasit derivatları oluşur. OPİNE adı ve­rilen bu maddeler normal bitkilerde görülmez. Tümör hücreleri bakterilerin uzaklaştırılmasından sonra bile büyümelerini sürdürür. Yani tümörü artırıcı özellik bakteriden bitki hücresine geçmiştir.

1970’li yıllarda, bakteri kromozomu dışında halka-şekilli DNA molekülünün buna yol açtığı bakteri tarafından bitki hücresine sokulan bir PLAZMİD olduğu anlaşıldı. Buna tümör indükleyici plazmid veya kısaca “Tİ PLAZMİDİ” denir. Ti Plazmidinin küçük bir bölümü konakçı hücrenin genomuna yerleşir ve orada tümörün büyümesi sırasında yıllarca kalır. Bu daima senkron (=uyumlu) olarak konakçı hücrenin çekirdeğinde­ki DNA ile replike olur. Ti Plazmidinin konakçıya yerleşen kısmının içinde OPİN SENTEZİ için gerekli olan genler de bulunur.

Agrobakteriler bir organizmanın genetik bilgisine nasıl yabancı genlerin sokulabileceği yolunu gösterir. Burada doğal bir gen teknolojisi söz konusudur. Bitki yetiştiricileri bu yolla kültür bitkilerine yeni ve arzu edilen özellikleri kazandırmaya çaba sarfeder. Restriksiyon  enzim­leri yardımı ile arzu edilmeyen genler, örneğin tümör oluşturanlar, bakterinin Ti Plazmidinden ayrılır ve onun yerine arzu edilen genler getirilir. Bu yolla herbisitlere dirençli bitkiler yetiştirilir. Bir başka amaç da, bu yolla azot depolayan yararlı bitkilerin üretimidir. Yani kısaca Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar da benzer bir yöntemle geliştirilmektedir.

Bitki tümörlerinin bir başka grubunu “genetik tümör­ler” oluşturur. Bu daha çok türler arası hibridlerde görülür. Farklı türlerin genomlarının kombinasyonu bazen tümör oluşumlarına yol açar.

Ayrıca belirtmek gerekir ki bitkilerde oluşan tümörler metastaz yapmazlar. Bunun nedeni  büyük olasılıkla bitkilerin hücresinde bulunan hücre duvarıdır. Bu duvar kanser hücrelerinin migrasyonunu engelliyor olabilir.

Bazı şifacılar bitkilerin kanserlerinin insan kanserlerinin tedavisinde faydalı olabileceğini iddia etmektedirler.

 

Updated: July 13, 2017 — 10:35 am
Fitoterapi Merkezi © 2017 Frontier Theme