Bize Ulaşın

Randevu Almak için Tıklayın

Kanser Tedavisinde Bitkisel Tedavi Desteği Nasıl Olmalıdır ?

Öncelikle temel prensip kemoterapi ve fitoterapinin birbirini olumsuz yönde etkilememesidir.

Kanser tedavisinde kullanılan ve kemoterapötik adı verilen ilaçlar, radyoterapi uygulamaları ve cerrahi yaklaşımlar kanserli hücreleri yok etme amacını gütmektedir. İlgili hekimler her ne kadar ellerinden geldiğince kanserli hücre ve dokulara odaklanmaya çalışsalar da kullanılan yöntemler kanserli hücreleri normallerden tam olarak ayıramamaktadır. Dolayısı ile kemoterapiye bağlı bildik yan etkiler ortaya çıkmaktadır. İşte tam da bu yan etkilerin tıp dünyası tarafından değerlendirilmesi aşamasında ciddi bir yaklaşım sorunu gözlenmektedir. Kanser tedavisi ile neredeyse özdeşleşmiş olan saç dökülmesi, kemik iliği depresyonu gibi yan etkilerin, kullanılan ilaçların hızlı bölünen hücreleri hedef almasından kaynaklandığı ileri sürülüp geçiştirilmektedir. Oysa kemoterapi ilacı alan kanser hastalarına, tamamlayıcı tıpta kanser tedavi desteği olarak kullanılan bitkisel ürünlerin verildiği durumlarda en sık gözlenen sonuç, iddia edildiği gibi kanser ilaçlarının etkinliğinin azalması değil, kemoterapi uygulanmasına rağmen hastaların saçlarının dökülmemesidir. Bu o kadar yaygındır ki bir çok onkolog, hastasının bitkisel ürün kullandığını saçlarının dökülmemesinden anlamaktadır.

Burada temel olarak dikkatinizi çekmek istediğimiz konu kemoterapötiklerin yan etkilerine yeni bir yaklaşım getirmek değil; doğada kanser tedavi desteği olarak öne çıkan bitkilerin vücuttaki bağ dokusu gibi destek elemanlarını koruma özellikleridir.

Hücreler üzerinde ölümcül (sitotoksik) etki gösteren bitkiler de mevcuttur ve bunlar keşfedilip kanser ilacı haline getirilmiştir: vinka alkaloitleri, paklitaksel bunların en tipik örnekleridir ve halen kullanımda olan ilaçlardır.

Bizim özellikle öne çıkarmak istediğimiz ve önerdiğimiz bitkisel ürünler ise kanser tedavisi gören hastalara uygulandığında, kemoterapötiklerin ve radyoterapinin olumsuz etkilerini en aza indiren, vücuttaki destek elemanlarını ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen ürünlerdir. Bu ürünler doğrudan hücre öldürücü özelliklere sahip olmadıkları halde tek başına uygulandıklarında da kanserin gerilemesine ve metastazların önlenmesine neden olabilmektedirler; bunu da büyük olasılıkla fibroblast ve lenfosit başta olmak üzere vücuttaki normal hücrelerin faaliyetlerini destekleyerek vücudun kanseri tedavi etmesine destek olarak yapmaktadırlar. Bu yaklaşımı destekleyen çok sayıda araştırma mevcut olmakla birlikte daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Updated: July 14, 2017 — 10:12 pm
Fitoterapi Merkezi © 2017 Frontier Theme